Kultivatori sa S oprugama
Kultivatori za međurednu obradu zemljišta KU-870 i K-950 su mašine u rangu sa mašinama najpoznatijih svetskih proizvođača mašina ovoga tipa. Odlikuju se visokom krutošću, što im daje veoma visok stepen pouzdanosti u radu tj. omogućava nesmetan rad na svim tipovima zemljišta. Jedna od ne manje bitnih karakteristika je povišen stepen automatizacije u pogledu automatskog zabravljivanja krila, kao i automatsko zabravljivanje radnih organa (sekcija), čime je vreme od transportnog do radnog položaja, kao i obratno, svedeno na svega par minuta. Konstruktivno rešenje vezivanja radnih organa (sekcija) za ram preko klizača, omogućava njihovo jednostavno i brzo pomeranje na željeno rastojanje. KU-870 i K-950 su proizvodi koji svojim estetskim dizajnom privlače pažnju, a čine idealan sklad ponuđenog kvaliteta i tržišne cene, sa čvrstom garancijom na njihov pouzdan i dug vek eksploatacije.


Dokumentacija

Prospekt za KU-870  Prospekt za KU-870

Prospekt za KU-950  Prospekt za KU-950

FotografijeFotografije

Tehničke karakteristike

Kultivatori za međurednu obradu sa S oprugama

Dimenzije KU-870 KU-950
Max širina u radu mm 6166 6200
Max dužina mm 1615 1408
Max visina mm 1070 1070
Transportna širina mm 2775 2945
Transportna visina mm 2840 3067
Broj sekcija 8 12
Broj opruga po sekciji 5 3
Dubina obrade mm 1-130 1-130
Širina radnog zahvata sekcije mm 350-650 350-450
Rastojanje između sekcija mm 450-700 540-500
Težina mašine kg 950 1050