Kultivatori za međurednu obradu
  • Kultivatori za međurednu obradu okopavina: kukuruz, suncokret itd.
  • Kultivatori za međurednu obradu sa ili bez depozitora za veštačko đubrivo od 2,3,4 i 6 redi
  • Kultiviranje useva čiji razmak iznosi 60 do 75 cm
  • Nošeno je oruđe a priključivanje na traktor je klasično u tri tačke, podiže se i spušta pomoċu hidraulika
  • Sekcije kultivatora rade na principu paralelograma i na taj način svaka se sekcija nezavisno prilagođava neravninama terena


Dokumentacija

Brosura  Brošura kultivatori za međurednu obradu

FotografijeFotografije
Tehničke karakteristike

 

Kultivatori za međurednu obradu

642.07 642.17 642.13 642.23 642.19 642.19H 642.29
2 reda 2 reda 4 reda 4 reda 6 redi 6 reda 6 redi
Radni zahvat mm 1500 1500 3000 3000 4500 4500 4500
Širina u transportu mm 1800 1800 3200 3200 4600 2400 4600
Dužina mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Visina mm 1200 1600 1200 1600 1200 1200 1600
Masa kg 247 311 415 549 658 730 835
Broj sekcija kom 3 3 5 5 7 7 7
Broj depozitora kom - 1 - 2 - - 3
Radna brzina km/h 8 8 8 8 8 8 8
Potrebna snaga kW 26 26 44 44 50 50 50