Germinator setvospremač za finu pripremu zemljišta


Savremena poljoprivreda zahteva odgovarajuću i kvalitetnu obradu i pripremu različitih zemljišta. Zato je u tu svrhu sada izrađen novi precizni setvospremač GERMINATOR koji daje takvu finu pripremu zemljišta kakvu ni jedan drugi setvospremač do sada nije mogao da postigne.

RAVNA KOPLJASTA MOTIČICA

Elastični nosači motičica sa pravom drškom koji su montirani na ovaj kultivator nagnuti su prema napred veoma blago, a kruti su skoro 100%. Na taj način se obezbeđuje konstantna radna dubina i sprečava se da motičica oscilira i kada dođe do velikog otpora. Najnovija jedinstvena karakteristika je stezač elastičnog nosača dvostrane ravne kopljaste motičice koji je napravljen od najfinijeg čelika za opruge. Pošto priprema zemljišta, između ostalog, zavisi i od broja motičica, kultivator GERMINATOR je opremljen čak sa 19 motičica po metru radne širine. Ovim se obezbeđuje da se svo zemljište obradi propisno da bi se dobila odgovarajuća priprema zemljišta.

GERMINATOR je opremljen sa dva rešetkasta valjka, ispred i iza sekcija sa ravnim kopljastim motičicama, jednim ravnim ravljačem sa oprugama i isključivo žičanim rotorima koje se nalaze iza zadnjeg rešetkastog valjka. Osnovni zadatak rešetkastih valjaka je da usitnjavaju zemlju i da istovremeno drže setvospremač u njegovom radnom položaju. Ravni ravnjač sa oprugom koja se nalazi između prednjeg valjka i sekcija sa motičicama ima zadatak da ravna zemlju i da vrši drobljenje grudvi, dok žičani rotori imaju ulogu da sitne i poravnjavaju zemljište. Ovim se postiže odgovarajuća i fina struktura zemljišta za seme.

Setvospremač GERMINATOR svojom konstrukcijom omogućuje da se postigne tačna radna dubina koja iznosi od 3-8 cm, što je od suštinskog značaja za formiranje i stvaranje odgovarajuće fine strukture zemljišta. Dubina svake sekcije sa motičicama reguliše se pomoću vretena i skale an kojoj je jasno označena radna dubina. Za postizanje optimalne pripreme zemljišta potrebno je da svaka sekcija ima određenu težinu. Da bi se izbegli teški elementi, svaka pojedinačna sekcija GERMINATORA priključena je sa osnovnim ramom uz pomoć hidrauličnog cilindra.

Cilindri su spojeni u seriji čime se dobija jednak pritisak na svakoj sekciji setvospremača. Na taj način različit nivo zemljišta reguliše protok ulja čime se postiže izjednačavanje težine rama na svim sekcijama setvospremača. Setvospremač GERMINATOR predstavlja ekonomično i kvalitetno oruđe zahvaljujući svom velikom radnom zahvatu. Zbog velike širine radnog zahvata namenjen je za pripremu zemljišta na velikim parcelama društvenih gazdinstava i dobara.

KULTIVATOR GERMINATOR spada u red najsavremenijih oruđa za idealnu pripremu zemljišta izrađen od kvalitetnog materijala, što mu daje duži vek trajanja, minimalno servisiranje, dobar i veliki učinak. GERMINATOR može da se sklopi radi drumskog transporta. Sklapanje i rasklapanje bočnih nastavaka se postiže pomoću hidraulike

Proizvodi se u varijantama radnog zahvata od 3,2m, 4m, 5m, 6m,7m, ili 9m.


Dokumentacija

Brosura  Brošura Germinatori

FotografijeFotografije

Tehničke karakteristike

 

Germinatori

Radna širina m 3,2 4 5 6 7 9
Transportna širina m 3,2 2.5 3 3 3 3.95
Dužina radnog položaja m 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Dužina u transportnom položaju m 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Broj radnih organa kom 55 80 95 115 135 170
Udaljenost između radnih tela cm 5 5 5 5 5 5
Potrebna snaga kW 56-64 67.5-75 86-94 90-112.5 112.5-131 130-160
Potreban hidraulički pritisak bar 140 140 140 140 140 200
Radna dubina do cm 8 8 8 8 8 8
Težina kg 1170 1655 1785 2370 2500 3400