Vogel&Noot - AgroSrbVogel&Noot AgroSrb Novi Bečej sa oko 3000 setvospremača izvezenih u Rusiju, kao i veliki izvoznik u zemlje EU, predstavlja najveċeg izvoznika ove mehanizacije na Balkanu. Pored toga proizvodi i izvozi i velike količine drugih proizvoda. Proizvodi ove fabrike na domaċem tržištu služe kao sinonim za kvalitet, a konkurentima uzor i težnju.

Bivši samo FOP,sada ojačan Vogel Noot-ovim tehnološkim inovacijama, pre svega u korišċenju najkvalitetnijih materijala u izradi, u konstantnom je razvoju.

Vogel Noot AgroSrb, je fabrika u varošici na obali Tise, u Banatu koja više od 35 godina proizvodi poljoprivredne mašine, traktorski pribor, delove za traktore, delove procesne opreme za sušenje i transport zrnastih proizvoda. Kvalitet VN-AgroSrb-ovih proizvoda garantuje skup znanja i skustva radnika, kao i rad po licencama poznatih svetskih proizvođača kao što je danska firma KONGSKILDE, sa kojom je FOP imao dvadesetogodišnju saradnju, kao i primena savremene tehnologije pri izradi delova koji se ugrađuju u mašine. VN-AgroSrb poseduje zaokružen tehnološki lanac od mašinske obrade preko deformacione obrade na toplo i hladno do kvalitetnih bravarsko-zavarivačkih radova i sopstvene antikorozivne zaštite bojenjem vlažnim postupkom i prahom. Svoje slobodne kapacitete upošljava pružanjem usluga iz oblasti metaloprerađivačke delatnosti.

Fabrika je osnovana kao "Poljoprivredna servisna radionica", rešenjem Potiskog sreskog narodnog odbora 03.09.1950. godine. Od servisne radionice i promenom naziva do "Mašinoinvest" 1969. godine bavila se proizvodnjom alatnih mašina, prikolica i montažom i održavanjem mlinova. U svojstvu OOUR-a, 1975. godine se pripaja IMT - Beogradu i prerasta u modernu fabriku proizvodeći delove za traktore i poljoprivredna oruđa kada i poćinje sa radom na lokaciji na kojoj se i sada nalazi u novoizgrađenoj fabrici. Put od servisne radionice do novomoderne fabrike ogledao se u broju zaposlenih, tako da sada upošljava preko 120 radnika.

Do 1992. godine Fabrika opreme i pribora je poslovala kao u sastavu IMT-a, od kada je nastavila poslovanje kao akcionarsko društvo sa statusom pravnog lica .

13.02.2009. godine Preduzeće je privatizovano. Zajedno sa najvećim proizvođačem plugova u Evropi Vogel Noot Landmachinen iz Wartberga, nalazi se u većinskom vlasništvu AgromashHolding JSC

19.05.2009. godine preduzeće menja naziv u "VOGEL & NOOT AGROSRB" a.d. Osnovna delatnost Preduzeća je proizvodnja poljoprivredne mehanizacije. U svom proizvodnom programu preduzeće trenutno ima: raone plugove, setvospremače radnog zahvata od 2,1m-12m, germinatore za najfiniju pripremu zemljišta radnog zahvata od 3,2m - 9m, pneumatske sejalice za sitna semena, klasične parače sa i bez depozitora od 4 i 6 redova, kultivatore sa oprugama (''tilere''), parače sa ''S'' oprugama, uređaj za zalivanje ''TIFON'', tanjirače radnog zahvata od 2,8m do 3,2 m, kembridž valjke od 5,3m do 8,3m, valjke za poljoprivredne mašine i ramove za prskalice do 43m.

Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi pružanjem mašinskih usluga, uslugama opravki poljoprivredne mehanizacije te veleprodajom i maloprodajom.